พระพวงพิด ธัมมธโร

พระพวงพิด ธัมมธโร смотреть последние обновления за сегодня на .

EP.188 ..ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

2780
71
12
01:08:37
13.03.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.46 ตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตน (ครูบาแจ๋ว) (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร)

2459
53
6
00:53:49
14.09.2020

อบรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่ายวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 Video Link 🤍

EP.224 ..จงเตือนตนด้วยตนเอง.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1692
46
4
01:15:23
11.07.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.155 ..สังขารธรรม.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1352
41
5
01:09:19
07.11.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.120 พระธรรมแล..ย่อมรักษา..ผู้ประพฤติธรรม (ครูบาแจ๋ว)

3893
78
9
01:14:38
02.05.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.211 ..ขันติบารมี (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1145
38
8
01:04:17
02.06.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.59 คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร) คูบาแจ๋ว

1142
38
6
01:00:07
08.11.2020

อบรมธรรม โดย คูบาแจ๋ว (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 Video Link 🤍

620217พระอ. พวงพิด ธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว

150
4
00:52:35
24.02.2019

พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

อยู่แบบมีเครื่องอยู่ *ท่านครูบาแจ๋ว พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร ปรารภธรรม ณ เรือนรับรองธนสถิตกุล วัดอโศการาท

65
5
0
00:16:05
10.07.2022

พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ท่านครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ปรารภธรรมก่อนจึงหัน ณ เรือนรับรองธนสถิตกุล (ท้าย ซ.๑๑) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ (๑๐ ก.ค.๖๕)

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือ ใจอันไร้ที่พึ่ง

2517
57
0
00:43:55
05.03.2020

อบรมภาวนาเย็น วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือ ใจอันไร้ที่พึ่ง จิตที่ดีงามและอบอุ่นด้วยบุญกุศล ย่อมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนใจ สุข หรือ ทุกข์ ของคนเรา จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเป็นสำคัญ ดังนั้น..จงพากเพียรมีสติรักษาจิตใจตน ให้เหมือนกับดั่งเข็มนาฬิกา อันมีลักษณาการตื่นอยู่...รู้เท่าทัน กับ " ปัจจุบันขณะ " นั้นอยู่เสมอ จงมีสติรักษาใจ ให้วันคืนล่วงไปกับความดี

610916พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว)

94
4
00:55:19
16.09.2018

พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม

EP.229 ..การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1256
24
5
01:18:59
22.08.2022

อมรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #หลวงพ่อพวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.278 ..แสดงธรรมถวาย หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน กัณฑ์ที่ 34..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

380
19
2
01:39:49
02.12.2022

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #หลวงปู่บุญกู้ #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระผู้มีเมตตาบารมีธรรมสูง หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี พระป่าศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโรพระเกจิ จ.จันทบุรี

2124
49
1
00:24:11
31.08.2021

เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมและคติธรรมทางศาสนาพุทธ เกร็ดความรู้ เรื่องลี้ลับเกินที่จะบอกเหตุผลได้ อย่าลืมกดติดตามไว้ ลุงนิรนามมีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังเรื่อยๆครับ และหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังจะชอบ เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม และ คติธรรมนี้ ขอบคุณมากครับ ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ทุกสาย คณะผู้จัดทำ ใคร่ขอนำเรื่องของท่านมาเล่าเป็นธรรมทาน หากมีใดๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วยไม่เจตนา ก็ต้องขอกราบขอขอมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชอบเรื่องเล่านี้นะครับ

EP.181 ..ชาตกาล 116 ปี ท่านพ่อลี ธัมมธโร กัณฑ์ที่ 4 (ครูบาแจ๋ว)

2748
75
13
01:29:27
05.02.2022

ให้โอวาทธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอาจาริยบูชาท่านพ่อลี ธัมมธโร 116 ปี ชาตกาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม #ชาตกาล

EP.300 ..แสดงธรรมงาน 100 วันแห่งการละสังขาร หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน กัณฑ์ที่ 3..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

404
14
1
01:42:00
18.01.2023

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงาน 100 วันแห่งการละสังขาร หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #หลวงปู่บุญกู้ #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม #ครบ100วัน

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ความตายไม่เลือกเวลา

536
14
0
00:32:44
27.04.2020

ความตายไม่เลือกเวลา เยี่ยมผีป่าช้า ปกิณกะธรรมวินัย วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

EP.251 ..กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

852
24
1
01:11:37
01.11.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.204 ..เทศนาธรรมงานครบรอบมรณภาพ ท่านพ่อลี ธัมมธโร ปีที่ 61 กัณฑ์ที่ 3 (ครูบาแจ๋ว)

962
31
4
01:44:40
09.05.2022

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานครบรอบวันมรณภาพท่านพ่อลี ธัมมธโร ปีที่ 61 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.149 ..การฝึกจิต เป็นความดี (ครูบาแจ๋ว)

2442
75
4
01:05:56
19.09.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดอโศการาม #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.106 จิตเมื่อฝึกหัดดีแล้ว...ก็เป็นสุข (โดย ครูบาแจ๋ว)

1594
46
3
00:58:00
12.04.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.186 ..สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น..(ครูบาแจ๋ว)

2790
73
8
01:13:07
27.02.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.234 ..ทบทวนสิ่งที่เรียกว่าบุญ ก่อนออกพรรษา..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1102
47
6
01:11:07
26.09.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พระอาจารย์ปริญญา (กลาง) ธีรปัญโญ แสดงธรรม ณ วัดวังทองธัมมธโร จ.สุโขทัย

2192
75
8
00:53:46
19.06.2022

๐ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ๐ พระอาจารย์ปริญญา (กลาง) ธีรปัญโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว แสดงธรรม ณ วัดวังทองธัมมธโร ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย (สาขาวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ)

EP.268 ..แสดงธรรมถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน กัณฑ์ที่ 25..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

404
15
5
00:53:11
21.11.2022

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #หลวงปู่บุญกู้ #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.165 ..จิตที่สงบดีแล้ว ย่อมเกิดปัญญา..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1870
44
4
01:03:41
12.12.2021

นำอบรมและปฏิบัติธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม #จิตสงบ

1. ท่านพ่อลี ธัมมธโร - "ลมกับจิต"

16010
332
00:26:32
19.04.2021

"ลมกับจิต" - คำสอน ท่านพ่อลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

EP.35 หมั่นเตือนใจตนเจริญคาถา อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง (โดยพระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร)

2517
77
8
00:59:23
09.08.2020

อบรมธรรมะ เตือนใจ โดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 Video Link 🤍

EP.152 ..อานิสงส์ของการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา.. (ครูบาแจ๋ว)

1670
50
5
01:10:33
17.10.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 VIdeo Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.95 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน (ครูบา แจ๋ว)

5147
129
15
01:16:42
08.03.2021

แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ความพอดี ชี้ทางนิพพาน

97
5
0
00:42:57
30.07.2021

ความพอดี ชี้ทางนิพพาน อบรมภาวนาเย็น ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จริงหรือไม่ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม คือพระเจ้าอโศก กลับชาติมาเกิด (มหาเก่า เล่าเรื่อง)

4831
157
57
00:20:59
05.08.2020

วัดอโศการาม ที่มีทั้งพระธุตังคเจดีย์ วิหารสุทธิธรรมรังสี พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ 28 รูป ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอเรียญเชิญให้ไปกราบสักการะบูชานะครับ เรื่องนี้จะมีประวัติสั้นๆของท่านพ่อลี ธัมมธโร และพระเจ้าอโศกให้น้อมรำลึกถึงด้วยนะครับ

EP.81 ปฏิบัติธรรมอย่างไร เพื่อพบวิมุตติสุข ความสุขที่แท้จริง (ครูบา แจ๋ว)

3160
56
9
01:06:17
17.01.2021

อบรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร (ครูบา แจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลี ธัมมธโร #วัดอโศการาม

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( อบรมพระในพรรษา วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ )

139
5
1
00:46:07
13.07.2017

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( อบรมพระในพรรษา วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ) ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ( ธ ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ความธรรมดากับกายคตานุสติ :พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( ​วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ )

197
8
1
00:53:19
27.07.2017

ความธรรมดากับกายคตานุสติ :พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( ​วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ) ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ( ธ ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : มี ไม่มี ไม่มี มี นี้คืออะไร

175
6
0
00:21:36
14.08.2021

มี ไม่มี ไม่มี มี นี้คืออะไร อบรมภาวนาเย็น ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : งามที่ใจ จึงถึงใจที่งาม

92
1
0
00:38:22
11.12.2021

งามที่ใจ จึงถึงใจที่งาม อบรมภาวนาเย็น ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ตรวจตราศีล แล้วจงเร่งความเพียร

146
9
0
00:23:01
21.09.2020

ตรวจตราศีล แล้วจงเร่งความเพียร โอวาทท้ายปาติโมกข์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

Назад
Что ищут прямо сейчас на
พระพวงพิด ธัมมธโร badri channel Asagi Shusui нива off road army лихарев akhlak ulama nu inca нур ырыс 打撃 cara berkebun BuzzFeedBoldly Familien Urlaub I2C DP horror games android криминальная россия все серии Gold Farming температура открытия термостата лапа