วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย.65 ผ่านMONEY CONNECT

1688
1
19
26.09.2022
ASUNGHA-Review

ASUNGHA-Review

2027179
16200
831
10.06.2017
Описание видео:

วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย. 2565 ผ่านระบบMONEY CONNECT by Krungthai เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26/09/2022 - 28/09/2022 อายุ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ซึ่งได้แก่ 1. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (SCC22OA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้SCC22OA") เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 01/09/2022 - 07/09/2022 2. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26/09/2022 - 28/09/2022 3. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29/09/2022 - 30/09/2022 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) เข้าชมได้ที่ 🤍market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=428807 คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพราะความไม่รู้ คืออันตรายของนักลงทุนทุกท่าน #ตราสารหนี้ #หุ้นกู้ #การลงทุน #การลงทุนมีความเสี่ยง #ออมเงิน #การเงิน #การเงินการลงทุน #scc #SCC #หุ้นกู้SCC #การเงินและธนาคาร #หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทย #วางแผนการเงิน #เงินฝากออมทรัพย์ #วางแผนการลงทุน #วางแผนเกษียณ #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยพิเศษ #ปูนซิเมนต์ไทย

Кадры из видео
วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย.65 ผ่านMONEY CONNECT
วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย.65 ผ่านMONEY CONNECT
วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย.65 ผ่านMONEY CONNECT
วิธีซื้อหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 3.25% วันที่26-28 ก.ย.65 ผ่านMONEY CONNECT
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Что ищут прямо сейчас
saç bakım yu legal analysis angler morroco bangla рыкалина 5opka imu Adi Android Canvas 미만 에너지 PINOY FILM warped bed Korean seafood 横勘 химметобучение али قناة يو تي في
Похожие видео
08.09.2022
สรุปก่อนลงทุนหุ้นกู้ SCG 2565 เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ยคงที่ 3.25%

สรุปก่อนลงทุนหุ้นกู้ SCG 2565 เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ยคงที่ 3.25%

09.08.2020
ให้เช่าห้องพักรายเดือน

ให้เช่าห้องพักรายเดือน

29.11.2022
เตรียมเปิดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% วันที่ 1ธ.ค. | ธนาคารออมสิน

เตรียมเปิดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% วันที่ 1ธ.ค. | ธนาคารออมสิน

03.12.2022
วิธีการจองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูง 3.00% | ผ่านทางK-myinvest ธนาคารกสิกรไทย

วิธีการจองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูง 3.00% | ผ่านทางK-myinvest ธนาคารกสิกรไทย

06.07.2022
หุ้นกู้ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 4.14% ระดับ A+ | ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย krungthai

หุ้นกู้ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 4.14% ระดับ A+ | ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย krungthai

29.11.2022
ใกล้จะสิ้นสุดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 10% บุคคลธรรมดา | ธนาคารออมสิน

ใกล้จะสิ้นสุดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 10% บุคคลธรรมดา | ธนาคารออมสิน

30.08.2022
เปิดจองแล้วหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ระดับ A+ ดอกเบี้ยสูง 3.25% เริ่มต้น 1 ก.ย. 2565

เปิดจองแล้วหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ระดับ A+ ดอกเบี้ยสูง 3.25% เริ่มต้น 1 ก.ย. 2565

12.09.2022
ฝากเงินผิดที่ ดอกเบี้ยต่างกัน 8 เท่า! | ลงทุนนิยม EP.212

ฝากเงินผิดที่ ดอกเบี้ยต่างกัน 8 เท่า! | ลงทุนนิยม EP.212

20.08.2022
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ย 4.00% เปิดจองซื้อวันที่ 22-24 ส.ค. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ย 4.00% เปิดจองซื้อวันที่ 22-24 ส.ค. 2565

13.09.2022
เปิดหุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  ดอกเบี้ย 4.50% หุ้นกู้ระดับ BBB+ | เปิดขายประชาชนทั่วไป

เปิดหุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ย 4.50% หุ้นกู้ระดับ BBB+ | เปิดขายประชาชนทั่วไป

16.08.2022
หุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ย 4.25% อายุ 4ปี BBB+ | หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง

หุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ย 4.25% อายุ 4ปี BBB+ | หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง

01.12.2022
หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 7.30% | 19-21 ธ.ค. 2565

หุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ดอกเบี้ย 7.30% | 19-21 ธ.ค. 2565

04.12.2022
บัญชีฝากประจำพิเศษ 36เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.25%ต่อปี แบบ Step rate ยิ่งฝากนานดอกเบี้ยยิ่งสูง LH Bank

บัญชีฝากประจำพิเศษ 36เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.25%ต่อปี แบบ Step rate ยิ่งฝากนานดอกเบี้ยยิ่งสูง LH Bank

01.12.2022
เปิดหุ้นกู้บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด ดอกเบี้ย 7.25% อายุ 2ปี | จองวัน 6-8 ธ.ค.65

เปิดหุ้นกู้บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด ดอกเบี้ย 7.25% อายุ 2ปี | จองวัน 6-8 ธ.ค.65