Ambarella achcharu recipe

Ambarella achcharu recipe смотреть последние обновления за сегодня на .

★‍ රුධීරගත සීනි පාලනය කරන ඇඹරැල්ලා අච්චාරුව Ambarella achcharu by Apé Amma

96830
1796
4
00:03:14
05.10.2017

Ape amma Ambarella achcharu Like "Apé Amma" fan page. 🤍 රුධීරගත සීනි පාලනය කරන ඇඹරැල්ලා අච්චාරුව Ambarella achcharu by Apé Amma

Abarella achcharu | විනඩි 5න් රසම රස ඇඹරැල්ලා අච්චාරුව | june plum Pickle | abarella recipe| sinhala

19147
422
37
00:02:15
22.09.2021

Abarella achcharu | විනඩි 5න් රසම රස ඇඹරැල්ලා අච්චාරුව | june plum Pickle | abarella recipe| sinhala Hi my friends This video includes - How to cooking June plum Pickle (Abarella achcharu) at home Skin Whitening Face Pack With Gram Flour | නිවසේදී කඩල පිටි පැක් එක හදන හරිම ක්‍රමය 🤍 How to Make Aloe vera Herbal Hair Oil | කෝමාරිකා ඔයිල්| 🤍 Natural Whitening cream make at home | කැරට් ක්‍රීම් 🤍 My official social media platform = -Instagram = 🤍 If you like my channel like comments subscribe #Abarella_achcharu#life_of_chanu#chanu

Ambarella Pickle | Ambarella Achcharu |Pickle by ThUnHeLaYa with English Subtitle| ඇඹරැල්ලා අච්චාරු

7744
190
10
00:03:19
28.08.2021

Ambarella Pickle | Ambarella Achcharu | Ambarella Fruit Pickle by ThUnHeLaYa with English Subtitle | ඇඹරැල්ලා අච්චාරු | Episode 68 | Thunhelaya | ThUnHeLaYa | Ambarella Achcharu | Sri Lankan Food | Sri Lankan Village Food | Thunhelaya Recipe | ඇඹරැල්ලා | Pickle | අච්චාරු | Sri Lankan Pickle Recipe | Fruit Pickle | How to make Ambarella Fruit Pickle

Ambarella achcharu | ඇඹරැල්ලා අච්චාරු | ambarella fruit pickle | ambarella achcharu by ape thari

1302
34
4
00:02:01
19.09.2021

Ambarella achcharu | ඇඹරැල්ලා අච්චාරු | ambarella fruit pickle | ambarella achcharu by ape thari රුධිරගත සීනි පානය කරන ඇඹරල්ලා අච්චාරුවක් විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් හදමු. #ambarella achcharu by ape thari

Ambarella chutney recipe (June plums chutney) quick and easy way to prepare at home | Grandma Menu

146808
2244
132
00:08:15
13.11.2021

Ingredients June plum 1 kg Sugar 500 g Water 1 Cup Ginger Garlic Chili Powder 4 tsp Curry Powder 1 tsp Turmeric Powder ½ tsp Black Pepper Powder 1 tsp Salt Powder Cloves Cardamom Cinnamon Curry Leaves Today, grandma and daughter will make ambarella fruit chutney, which is a delightful and very tasty dessert. Ambarella (Spondias dulcis) is a tropical tree with edible fruit that is also known in various countries as hog plum, kedondong, buah long long, pomme cythere, june plum, mangotn, juplon, golden apple, jobo indio, and cajarana. The tree is believed to have originated in Southeast Asia. It is commonly grown in Sri Lanka, Malaysia, India, and a few African countries. Fruits of Ambarella can be found in clusters of up to a dozen. We hope you have fun cooking with Grandma and daughter. Love you All! Grandma ► Like us on Facebook: 🤍 ► Follow us on Twitter: 🤍 ► Follow us on Pinterest: 🤍 ► Follow us on Instagram: 🤍 ► Follow us on TikTok: 🤍 ► Follow us on LinkedIn: 🤍 ► Follow us on Reddit: 🤍 ► Follow us on Tumblr: 🤍 ► Follow us on VK: 🤍 ► Join us on Telegram: 🤍 #villagecooking #villagefood #grandmamenu #village​​​​​ #villagelife #villagekitchen​​​​​ #cooking #food #recipes

Homemade Easy Ambarella Pickle Recipe

4044
61
5
00:03:35
29.01.2021

📺▸ Thanks For Watching & Subscribe For More Go to the link below to buy the T-Shirts, Bags, Phone Cases, Pillows & More 👕🎒📱📦 👉 🤍 Like us on Facebook 👉 🤍 Contact us 👉 kumbukinfoandbusiness🤍gmail.com Foods & Beverages 👉 🤍 Gardening 👉 🤍 360 👉 🤍 #Ambarella #Pickle #HomemadePickle #AmbarellaProducts #FruitPickle #PickleMaking #FruitRecipes #SpicyRecipes #AmbarellaCurry #AmbarellaChutney #AmbarellaAchcharu #FruitPickleRecipe #PickleSalad #PickleIdeas #AmbarellaPlant

අඹරැල්ලා අච්චාරු නිවැරැදිව හදමු.Abaralla achcharu|vlog with ilmi|

3254
84
10
00:04:46
21.07.2021

Welcome to my channel 🙏🙏 Subscribe for more videos Hit the like button Share with friends Comment your ideas 💡

June plums (Ambarella) were not so sour, but my brother made them more sour & tangy | Traditional Me

3446066
44489
3527
00:27:30
15.07.2021

I still remember the good old school days, when we were kids, where the older and the senior brothers of our school, used to throw sticks at June plum (Ambarella) trees that were grown in other’s houses to pick the fruits and how they ate them. The tall June plum(Ambarella) trees was heavily laden with big June plums in every higher branch. They only got one shot from the sticks, the heavy bunches used to land on the ground. Not only June plums, but fruits such as mangoes, rose apples, lovi lovi, ceylon olives ,rambutan trees along their path never got a chance to escape their stick attacks. I still remember those senior school boys had a unique way of breaking June plums and mangoes by dashing them on tree barks on their stem side so the fruits get split into pieces. After this unique breaking, they didn’t eat the fruits alone but shared even the tiniest piece that they could among the lower grade's tiny trots to kids from the village privileged families who were in that group. I of course don’t mind tasting a piece of raw mango, but never fancied raw June plums. May be I didn’t like raw June plums, mainly because of eating the ripe and luscious fruits from the June plum tree which was in our elder Aunt’s garden. Along with the passing time, those trees got old as well. The garden got decorated with small June plum plants big enough to plant them in pots. Even though this June plum(Ambarella) tree look big , it’s not that old at all. That’s why the heavily laden branches can be still reached by our hands. On my way to pick June plums, I got my Brother also involved. Actually he was swinging on a tree creeper and the moment he came near the June plum tree he wanted to climb up the tree. I couldn’t help thinking how he is still like a small kid. After coming home, I made a June plum chutney by using lots of june plums but yet the end result was very small in quantity. Infact I was waiting for Brother to make a june plum chilli salad(Achcharu) but yet he made the salad only after two days. It was a deliciously tangy salad made out of june plums, mangoes and olives pickled in salt water. Brother surprised me by making a superb sour juice by using those 3 varieties of fruits and the secret of the superb taste is by adding correct quantities of salt and pepper. No one will be able to taste it at all if the quantities of the salt and pepper does not get balanced correctly. Yes true our brother is a good cook but yet it’s a pity that he always messes up the taste of this juice when adding salt and pepper. Either one of the ingredients will be high always. This time the juice was perfect and was delicious but later found out the secret, that grandmother was the one who had added salt and pepper this time. The June plum chutney became everyday accompaniment with our daily rice and curries. Suddenly I got an idea to make something different by using the chutney for evening tea time. First I roasted the papadams under low heat and spread the chutney and then made a refreshing salad by incorporating boiled corn, green peas, tomatoes, onion and curd. I spooned the curd salad in the middle of the chutney spreaded papadams and yes you can imagine who enjoyed them the most but my little brother dear. If I knew that he was also making the chilli salad at that time, I would have made this one on the next day. Love you All! Nadee © All rights reserved June plums (Ambarella) ware not so sour, but my brother made them more sour & tangy *Turn CC on for subtitles 乡村烹饪 cuisine de village गाँव का खाना बनाना cucina del villaggio طبخ القرية Dorfkochen 村の料理 dorp koken 마을 요리 pagluluto ng nayon деревенская кухня cozinha da vila ഗ്രാമീണ പാചകം cocina del pueblo গ্রাম রান্না vesnické vaření landsby madlavning ចម្អិនអាហារតាមភូមិ kylän ruoanlaitto गाउँ खाना पकाउने masakan desa கிராம சமையல் masakan kampung หมู่บ้านทำอาหาร gotowanie na wsi köy pişirme làng nấu ăn ရွာချက်ပြုတ် μαγειρική στο χωριό villa coctione Inspired by 李子柒 Liziqi and Dianxi Xiaoge Watch all my videos(playlist) - 🤍 Music - Traditional Me © My life journey (web) - 🤍 FACEBOOK : 🤍 #villagecooking​​​​​ #srilankanfood​​​​​ #traditionalme​​​​​ #village​​​​​ #villagelife​​​​​ #villagefood​​​​​ #nadee​​​​​ #countryfood​​​​​ #dessert​​​ #srilankancooking

ඇඹරැල්ල දෝසි | Ambarella Dosi Recipe Sinhala | Easy Ambarella Dosi By Ape Ms kitchen

23720
313
27
00:03:43
02.10.2021

ඇඹරැල්ල දෝසි | Ambarella Dosi Recipe Sinhala | Easy Ambarella Dosi By Ape Ms kitchen Subscribe here: 🤍 හැමදාම අලුත් රෙසිපි වීඩීයෝවක් බලන්න අපේ Channel එක Subscribe කරලා තියා ගන්න යහලුවෝ එක්ක Share කරන්න. ඇඹරැල්ල දෝසි | Ambarella Dosi Recipe Sinhala | Easy Ambarella Dosi By Ape Ms kitchen * Ambarella Dosi Recipe Sinhala,ambarella chutney,ambarella dosi,ambarella,Easy Ambarella Dosi By Ape,ඇඹරැල්ල දෝසි,sri lankan cooking channel,sri lankan recipes,sri lankan recipes in sinhala,ambarella curry,village cooking,cooking,sri lanka village cooking,,sri lankan recipe sinhala,recipe in sinhala, Recipe,make,sri lanka curry,village life new video,village fish curry, ඇඹරැල්ල දෝසි | Ambarella Dosi Recipe Sinhala | Easy Ambarella Dosi By Ape Ms kitchen අපේ අනිත් රෙසිපි වීඩියෝස් බලන්න පහළ ඇති Link ක්ලික් කරන්න Banana Pillows For Evening Snack | හවසට තේ බොන්න ඉක්මණින් හදාගන්න කෙසෙල් පිලෝස් 🤍 වෙනස් විදිහට හදන රසම රස බිත්තර කරිය | Egg Curry | Egg Malai Masala | බිත්තර කරිය by Ape M.S Kitchen 🤍 Spicy Chicken Curry Recipe | සැර පාටට හදන චිකන් කරිය | Chicken curry By Ape M.S Kitchen 🤍 රස ගුණ පිරි කාරල්ලන් සුප් | Sri Lankan Style Kaaral Fish Soup Ape M.S Kitchen 🤍 මාළු මිරිස් ලුණු දෙහි මේ විදිහට හදල බලන්න | Capsicum Tempered with Onions by Apé M.S Kitchen 🤍 ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමයට කුණිස්සෝ එක්ක අල තෙල් දාලා | Sri Lankan Style Ala & Koonisso thel dala by ape M.S Kitchen 🤍 Mango Curry | මේ වගේ රස අඹ කරියක් මීට කලින් කාලා තියෙනවද බලන්න | Lankan MangoCurry by Ape M.SKitchen 🤍 Music - 🤍 recipesinhala,snacks,howtomake,ala thel dala,ala baduma,ala thel daala,ala themparaduwa,sri lanka ala baduma,ala tel dala,sri lankan tempered potatoes,arthapal,tempered potatoes,spicy potato fry,potato tempered with onions,sri lankan recipe,potato tempered sri lankan style,potato tempered,recipe in sinhala,sinhala cooking recipes,sinhala cooking,sinhala cooking channel,bandi full,biththara curry,potato recipes,අල තෙල් දාලා,ala thel dala sri lanka,ala thel dala sinhala, how,to,make,sri lanka fish curry,ape amma fish curry,ape amma new video,spicy fish curry,pink room,ratta,ada derana,sri lanka hot hot recipe,anoma's kitchen,waruni's kitchen,sangithe,indian fish curry, sri lankan cooking channel,brinjal moju Recipe,බටු මෝජු ගමේ රහට හරියට හදන විදිහ,BATU MOJU HADANA VIDIHA,APE AMMA NEW RECIPE,WAMBATU MOJU,SINHALA NEW RECIPE,NEW RECIPE,VILLAGE STYLE BRINJAL CURRY,BATU CURRY SINHALA,SRI LANKA NEW RECIPES,HINDI NEW RECIPE,APE AMMA BATTU CURRY RECIPE, Simple Chicken, ape amma parippu curry,APE AMMA NEW VIDEO,SPICY,පොල් කිරි නැතුව රසට පරිප්පු උයන හැටි,PARIPPU HODI,parippu sinhala,parippu uyana vidiha,dhal curry,parippu mirisata uyana vidiha Curry Recipe,Quick u0026 Easy Chicken Curry Recipe,Chicken Curry Recipe M.R KITCHEN,covid,ada derana,social blade,egg pizza,Liziqi,The life of garlic~,indiyan egg roti,බිත්තර රොටි,ape amma new video,waruni 's kitchen 5 mins chocolate cake,thisu vlogs new video,recipes sinhala new video,chammi imalka cake recipe new video,aluth lokaya new video,the voice teen sri lanka new video, sri lankan cooking channel,sri lankan recipes m.r kitchen,sri lankan recipes in sinhala, chicken biriyani recipe sinhala,egg biriyani recipe,ape amma new video,bandi full biriyani recipe, sri lanka spicy chichen curry,new sri lanka recipe,ape amma chicken curry,chichen curry without milk,village life spicy chicken curry,mas uyana vidiha,mirisata masa uyana vidiha,ape amma new video,m.r kitchen new video,fried rice,chichen fried rice recipe sinhala

june plums (Ambarella) I prepared a dish traditionally without sour". Village kitchen recipe

508926
7573
1109
00:17:04
15.10.2021

hello friends -❣❣❣❣❣❣- this video is about Today we made a delicious pickle from june plums that can be preserved. this video includes-❣❣❣❣❣❣- In this video I will introduce you to 3 best recipes for a healthy diet. 1 june plums pickles 2 june plums curry 3 parippu curry I am Anoma Siriwardena .See you again 乡村烹饪 cuisine de village गाँव का खाना बनाना cucina del villaggio طبخ القرية Dorfkochen 村の料理 dorp koken 마을 요리 pagluluto ng nayon деревенская кухня cozinha da vila ഗ്രാമീണ പാചകം cocina del pueblo গ্রাম রান্না vesnické vaření landsby madlavning ចម្អិនអាហារតាមភូមិ kylän ruoanlaitto गाउँ खाना पकाउने masakan desa கிராம சமையல் masakan kampung หมู่บ้านทำอาหาร gotowanie na wsi köy pişirme làng nấu ăn ရွာချက်ပြုတ် μαγειρική στο χωριό villa coctione my social media plat forms-❣❣❣❣❣❣- facebook page 🤍 🤍 🤍 my other videos-❣❣❣❣❣❣- *Let's make real chicken-flavored meatballs easily at home. 🤍 *Curry powder..This is how I make pure spices that make food taste good.🤍 * Beans grown in my garden !!.I *කුරුම්බා කලුපොල්.premature coconut curry- 🤍 *chicken barbeque.. 🤍 🐠මාළු ජාඩි..🐡 Fish Jadi .🤍 it you like my channel like shere commetns #villagefoods#juneplums#Ambarella#villagekitchen # 李子柒 Liziqi# Dianxi Xiaoge

Ambarella Achcharu

1621
40
51
00:03:39
11.06.2020

welcome to my channal taste of jaffna Ambarella achcharu ................................ Ambarella fruit is rich in vitamin C. It improves the function of the immune system. It also improves the formation of collagen and accelerates the wound healing process. The fruit also contains antioxidants and helps prevent free radical damage.... Improves skin health ❤️❤️ Ingredients .................... Ambarella - 6 Salt-1tsb Pepper - 1 tsb Sugar to taste Vinegar - 2 tsb Chill powder - 1tsb #ambarella#achcharu#

June plums pickle | ඇඹරැල්ලා අච්චාරුවක් කමුද ? 😋#pickle #picklerecipe #achcharu#shortaday #shorts

1619
108
10
00:00:59
15.08.2022

#shorts #shortaday #juneplum #cookwithme #ambarella #pickle #picklerecipe #pickles #picklerecipes #achcharu #tastypickle

Ambarella Achcharu By Village Kitchen [Ambarella Achcharu] මේවනෙ අච්චාරු

4178
61
6
00:01:53
03.01.2020

විවිධ විවිධ රසවත් කෑම වර්ග හදන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අලුත් අලුත් කෑම වර්ග වල රස බලන්න එන්න එකතු වෙන්න. #Foods #easyrecips

Ambarella Achcharu | Healthy | Nutritious | healthy food | See the village

2522
165
63
00:05:20
18.06.2021

this video gives us entertainment and how to prepare a delicious dish using umbrella which helps us to reduce the level of sugar රුධිරගත සීනි මට්ටම පාලනය කරන අඹරැල්ලා අච්චාරුව දියවැඩියා රෝගීන් මේ සඳහා සීනි භාවිතා නොකරන්න Ambarella Achcharu | See the village | Ambarella taste | Achcharu | village food | ඇඹරැල්ලා | අච්චාරුව | ambarella recipe | traditional food recipes | sinhala food recipes | village foods | village foods cooking | ambarella curry recipe | village life in sri lanka | village life in india | healthy food | village videos | village kitchen | Ambarella curry | sugar decreasing food | how to make | ambarella chutney 🤍 if you like my channel, share, comment and subscribe keywords Ambarella Achcharu, See the village, Ambarella taste, Achcharu, village food, ඇඹරැල්ලා, අච්චාරුව, ambarella recipe, traditional food recipes, sinhala food recipes, village foods, village foods cooking, ambarella curry recipe, village life in sri lanka, village life in india, healthy food, village videos, village kitchen, Ambarella curry, sugar decreasing food, how to make, ambarella chutney #Healthy #Nutritious #Breakfast & #Ambarella_Achcharu# See the_village# Ambarella_taste# Achcharu# village_food# ඇඹරැල්ලා# අච්චාරුව# ambarella_recipe# traditional_food_recipes# sinhala_food_recipes# village_foods# village_foods_cooking# ambarella_curry_recipe# village_life_in_sri lanka# village_life_in_india# healthy_food# village _videos# village_kitchen# Ambarella_curry# sugar_decreasing_food# how_to_make# ambarella_chutney

කටට රසට ඇඹරැල්ලා අච්චාරුවක් කමුද​ 😋 🤩

69151
857
93
00:13:53
03.09.2021

සියලුම දෙනා පරිස්සමින් ඉන්න​.. බුදුසරණයි !! Chirantha N Samitha Youtube Channel එක තාමත් Subscribe කරල නැත්තම් දැම්ම Subscribe කරන්න.. ​ඉදිරියටත් ඔයාල හැමෝටම ​traveling , vlogs , challenge , birthday celebration තවත් ලස්සන වීඩියෝ රැසක් නරබන්න අවස්ථාව.. 🤍 #AmbarellaAchcharu #ChiranthaNSamitha

මේක නම් හදන්නම ඕනේ චට්නි එකක් - Ambarella (June Plums) Chutney Recipe (Sinhala)

62397
920
38
00:04:44
11.09.2021

June Plums also called as Ambarella is a very common fruit in Sri Lanka. The fruit can be eaten either raw or cooked. Out of so many ambarella recipes ambarella chutney is a very tasty recipe that we can keep for many weeks and eat. View full recipe here: 🤍 🤍 Web : 🤍 Facebook : 🤍 Patreon : 🤍 FB Group : 🤍 Pinterest : 🤍 Instagram : 🤍 Twitter : 🤍 #AmbarellaChutney #ChutneyRecipe #JunePlumRecipe

දැක්කම රස දැනෙන ඇඹරැල්ලා චට්නි| ambarella chutney| ambarella dosi| chutney recipe sinlhala|ambarella

84326
1706
80
00:08:03
18.08.2021

දැක්කම රස දැනෙන ඇඹරැල්ලා චට්නි| ambarella chutney| ambarella dosi| chutney recipe sinlhala| ambarella. STAY WITH ME LOVE YOU ALL 🌻පුංචි මට කෑම හදන්න පුලුවන් වගේම මගේ යාලු ඔයාලට ඊටත් වඩා ගොඩාක් රසට හදාගන්න පුලුවන් කියල මම දන්නවා. ඒ නිසා මම අරන් එන කෑම වර්ග ඔයා අනිවාරයෙන්ම හදල බලන්න .ගොඩාක් ලේසියි ඒ වගේම රසයි. . subscribe සබ්ස්ක්‍ර‍යිබ් කරන්න . comment කමෙන්ට් කරන්න . like ලයික් කරල .share ශෙයා කරන්න .Easy paratha 10 minutes (පිටි අනල පැය ගනන් තියන්නෙ නැති විනාඩි 10 පරාතා)👇 🤍 .Tasty ambarella curry (රසට පාටට ඇඹරැල්ලා මාලුවක් හදමු)👇 🤍 .easy chili paste (චිලි පේස්ට් රසට ලේසියෙන්ම)👇 🤍 #ambarellachutney #ambarellamaluwa #chutney

Boiled Ambarella Achcharu | තැම්බූ ඇඔරැල්ලා අච්චාරු

1394
35
1
00:02:37
02.10.2019

Enjoy the most delicious boiled Ambarella achcharu. තැම්බූ ඇඔරැල්ලා අච්චාරු අමුද්‍රව්‍ය • ඇඔරැල්ලා 10 ලොකු • වතුර කෝප්ප 2 යි • සීනි කෝප්ප 1 යි • කෝන්ෆ්ලෝර් 3 tsp උණුසුම් ජලය සමග මිශ්‍ර කර ඇත • කුඩු ගම්මිරිස් 1 tsp • කුඩු අබ 1 tsp • මිරිස් කුඩු 2 tsp • කෑලි මිරිස් 1.5 tsp • ලුණු 3 tsp ක්‍රමය 1 - අබ, ගම්මිරිස් සහ ඉරිඟු පිටි හැර, සියලු අමුද්‍රව්‍ය වතුරට මිශ්‍ර කර විනාඩි 8 ක් අධික ගින්නෙන් තම්බා ගන්න. ඉඳහිට කලවම් කරන්න 2 - අවසානයේදී ඇඔරැල්ලා තම්බා ගත් පසු උණු වතුර සමග මිශ්‍ර කළ ඉරිඟු පිටි එකතු කරන්න 3 - අවසානයේදී ගම්මිරිස් සහ අබ එකතු කර ගින්න නිවා දමන්න සටහන: ඇඔරැල්ලා අඹ වෙනුවට ආදේශ කළ හැකිය Music: Royalty Free Music from Bensound Don’t forget to Like | Share | Subscribe and spread the love!

Ambarella achcharu recipe/Sri lankan ambarella achcharu/How to make ambarella achcharu#shorts

158
4
0
00:00:47
27.08.2022

Ambarella achcharu recipe/Sri lankan ambarella achcharu/How to make ambarella achcharu#shorts

අච්චාරු Achcharu | Shanudri Priyasad - ONLINE TV / Vlog

156931
2175
187
00:04:40
15.10.2021

 SUBSCRIBE plz 😘 . . . Hey guys! 🤍kattoomittooachcharuhut sent me their best range of achcharussss to try out🥵 I swear these are just as yum as they look! Check out 🤍kattoomittooachcharuhut and get yourselves some mouth watering Achcharu🥵🔥🤤 Also got my customized traveling cutlery kit from 🤍iamcustomizedlk 🍴 Wearing 🤍ohkaykayclothing ♥️ #achcharu #kattoomittooachcharuhut #fruits . . . . . . . . tag 😍 shanudri #shanudripriyasad #food #vlog #fmderana #onlinetv #tvderana #yohani #shanudriepriyasad #sarangadisasekara #nadagamkarayo #loch #deweniinima #anuhas #lihini #aksha #sinhala #srilanka #shorts #tiktok #sl

How to make a tasty ambarella pickle..රසවත් ඇබරැල්ලා අච්චාරුවක් සාදමු

1434
37
5
00:02:49
22.07.2021

How to make a tasty ambarella pickle.. රසවත් ඇබරැල්ලා අච්චාරුවක් සාදමු

Ammai Duwai : Let's make a delicious ambarella curry - sinhala recipe

1816
49
13
00:14:39
01.12.2019

please subscribe our channel and tell about your idea about this program using our comment section as well as like us in facebook Thank you FOACEBOOK : 🤍 #Ammai Duwai #food recipes #ambarella curry

How to make village taste achcharu with ambarella, guava, and pineapple | Village Taste Kitchen

158
11
10
00:08:26
10.10.2021

#achcharu #HowToMakeAchcharu #ASMR Welcome back to Village Taste Kitchen, in this video we going to make Sri Lankan spicy fruit achcharu. To make this we used these fruits, ambarella guava pineapple Hope you like this video.

Ambarella achcharu #shorts #ambarella #fruit

983
13
1
00:01:00
11.08.2022

#shorts #ambarella #kitchen #fruits #spicy

දැක්ම කන්න හිතෙන ඇඹරැල්ලා චට්නි|ambarella chutney recipe|ambarella dosi|ambarella|cooking with Ishu

25547
274
15
00:10:13
20.10.2021

දැක්ම කන්න හිතෙන ඇඹරැල්ලා චට්නි|ambarella chutney recipe|ambarella dosi|ambarella|cooking with Ishu ambarella#ambarellachutney#ambarellarecipe#traditional මගේ අනෙකුත් වීඩියෝ පහත ලින්ක්වලින් නරඹන්න 🤍 ඇඹරැල්ලා කරිය පොල් කිරි නැතිව හදමු 🤍 ඇඹරැල්ලා ජූස් 🤍 පරිප්පු කරිය සහ මාළු කරිය ගමේ රසට 🤍 වන්ඩු ආප්ප ගමේ ක්‍රමයට පැණි පාටට 🤍 ලොක් ඩවුන් සුපිරි ගෙවත්ත my face book page 🤍 if you like to my channel subscribe like comment share my videos thank you

ජීවිතේම අච්චාරුවක් | Abaralla Achcharu | ආතල් Kitchen

37487
2085
1086
00:14:15
23.09.2021

අපේ 'Kuchi & Buchi - කුචී & බුචී' චැනල් එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. 🤍 LIKE US ON FACEBOOK: 🤍 FOLLOW US ON INSTAGRAM: 🤍 🤍 FOLLOW US ON TIKTOK 🤍 THANK YOU! #vlog​ #Home_Made​ #ආතල්_kitchen

How to make Ambarella Chutney Recipe |Ambarella Chutney | ඇඹරැල්ලා චට්නි | ambarella Dosi | jam

506
18
12
00:05:34
26.08.2021

Hi Friends, How are you all ? hope you fine.this i to day i'm going to show you how to cook delicious Ambarella Chutney .if you like my recipe pls support me to go ahead.thaks love you all. Mano. Ambarella Chutney Recipe : Ambarella 7 nos Cinnomon & Cardamon 1 t spn 1 tbl spn Garlic & Ginger Paste 1 tbl spn Vinigar Half cup of Brown Sugar Chillie Power 1 t spn Turmeric 1 t spn My Other Cooking Recipe is Given this Link : 1,How to make Chicken biriyani, 🤍 2,How to make Mutton Soup, 🤍 3,How to make Hoppers, 🤍 4,How to make pita bread,🤍 5,How to Cook Bread Fruit 🤍 6,How to Cook Pan Cake 🤍 7,How to cook chicken lever🤍 8, How to cook Ennai Kathirikai 🤍 9, How to cook 🤍 10 How to make Pan bread 🤍 11 How to cook fish curry srilankan styled 🤍 12 How to make egg curry 🤍 13 How to cook Ambarella Chutney 🤍 Key Words. The Kitchen Leeds SriLankan Sri Lankan Cooking Channel Sinhala cooking Chennal Tamil cooking Chennal village kitchen Sinhala Cooking Recipe cooking channels on you tube Cooking channel malayalam Indian cooking channel cooking channel name ideas cooking channel intro Cooking Channel Pakistan Cooking Channel Sinhala Cooking Channel Cooking Channel chaina Cooking Chunnel Italy Cooking Channel turkey Cooking Channel on line Lankan cooking Chennal Cooking Channel Hindi Cooking Channel Chennai World Cooking Easy Cooking Chennal Cooking idea Cooking Method Cooking recipe How to cook srilankan style ambarella chutney ambarella curry ambarella jam My social media flat form Face book , kitchenleeds srilanka intro gram whats app if you like this video like comment subscribe share #AmbarellaChutney #AmbarellaCury#Ambarellajam The Kitchen Leeds Srilanka

ASMR Ambarella pickle | ඈඹරැල්ල අච්චාරු | mukbang | Foodie kella #shorts

561
24
0
00:00:58
09.08.2022

#asmr #mukbang #ambarella ඈඹරැල්ල අච්චාරු 😍

අඹ අච්චාරු හදන්නෙ කොහොමද Abha Achcharu

75500
1177
58
00:06:39
14.10.2019

අඹ අච්චාරු හදන්නෙ කොහොමද

Ambarella Dosi I Ambarella Chutney recipe I Village Foods I #short videos

3601
224
19
00:00:36
01.08.2021

Ambarella Dosi I Ambarella Chutney recipe I Village Foods I #short videos #short #VillageFoods #AmberellaDosi

Ambarella Chutney Recipe | ඇඹරැල්ලා චට්නි පහසුවෙන් සාදා ගනිමු

133450
1213
52
00:03:30
01.11.2020

Ambarella Chuteny Recipe By Kandyan Lifestyle | ඇඹරැල්ලා චට්නි පහසුවෙන් සාදා ගනිමු ඇඹරැල්ලා කරිය(Ambarella Curry Recipe) : 🤍 බිලිං චට්නි (Bilin Chutney Recipe) : 🤍 බිලිං ජෑම් (Bilin Jam Recipe) : 🤍 වම්බටු චට්නි (Brinjal Chutney) : 🤍 Facebook : 🤍 Ingredients: Ambarella (Tahitian apple) Vinegar Sugar Garlic Ginger Chili powder Salt Cloves, Cinnamon Cardamom Nutmeg Mustard #AbarellaChutney #Abarella #ඇඹරැල්ලා #KandyanLifestyle #බිලිං Audio Track : Youtube audio library Ambarella Chutney Recipe | Ambarella | Abarella Chutney Recipe | Chutney | Abarella Recipes | Abarella Achcharu | Abarella Dosi | Achcharu | Easy recipes | Recipe | Snacks | Appetizers | nutrition | Village Food | Village Cooking | Cooking | traditional recipe | best recipes | kandyan recipes | kandyan | lifestyle | Kitchen | Frying | How to Cook | easy cooking tips | awurudu kavili | kavili | seeni bello recipe | daddies recipe | cooking | recipe | traditional | step by step | kanyan life style | sweet | instructions | sinhala | sri lankan | rasa kavili | authentic | bello | seeni | sini | sugar candy | easy recipe | best recipe | sri lankan sweets | How to make | How to | Easy kitchen hacks

Назад
Что ищут прямо сейчас на
ambarella achcharu recipe автомобильная радиостанция resep ayam woku pedas asli manado 마마 ecig reviewed дешевые отели imo diamond game beam ng drive Как продавать на вайлдберриз MINHO ���������������� ���������� ������ ���������� scarra fails ��������������������������������������������� 3 ������ Grouse Дикая парочка смотреть solksjaer сравнения apex unshackled balaca Nuray المقيط