พระพวงพิด ธัมมธโร

พระพวงพิด ธัมมธโร смотреть последние обновления за сегодня на .

EP.224 ..จงเตือนตนด้วยตนเอง.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1539
42
4
01:15:23
11.07.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.155 ..สังขารธรรม.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1313
40
5
01:09:19
07.11.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.46 ตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตน (ครูบาแจ๋ว) (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร)

2412
52
6
00:53:49
14.09.2020

อบรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่ายวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 Video Link 🤍

EP.188 ..ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

2659
70
11
01:08:37
13.03.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.120 พระธรรมแล..ย่อมรักษา..ผู้ประพฤติธรรม (ครูบาแจ๋ว)

3796
76
7
01:14:38
02.05.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระอาจารย์พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ วัดอโศการาม 16 กย 61

116
7
0
01:03:11
13.11.2021

รวมเทศน์วัดอโศการาม Playlist:🤍 พระอาจารย์พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ วัดอโศการาม 16 กย 61 #รวมเทศน์วัดอโศการาม

EP.59 คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร) คูบาแจ๋ว

1117
35
5
01:00:07
08.11.2020

อบรมธรรม โดย คูบาแจ๋ว (พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 Video Link 🤍

EP.211 ..ขันติบารมี (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1135
37
7
01:04:17
02.06.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.165 ..จิตที่สงบดีแล้ว ย่อมเกิดปัญญา..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1850
44
4
01:03:41
12.12.2021

นำอบรมและปฏิบัติธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม #จิตสงบ

620217พระอ. พวงพิด ธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว

147
4
00:52:35
24.02.2019

พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

EP.268 ..แสดงธรรมถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน กัณฑ์ที่ 25..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

316
12
5
00:53:11
21.11.2022

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #หลวงปู่บุญกู้ #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือ ใจอันไร้ที่พึ่ง

2419
57
0
00:43:55
05.03.2020

อบรมภาวนาเย็น วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือ ใจอันไร้ที่พึ่ง จิตที่ดีงามและอบอุ่นด้วยบุญกุศล ย่อมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนใจ สุข หรือ ทุกข์ ของคนเรา จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเป็นสำคัญ ดังนั้น..จงพากเพียรมีสติรักษาจิตใจตน ให้เหมือนกับดั่งเข็มนาฬิกา อันมีลักษณาการตื่นอยู่...รู้เท่าทัน กับ " ปัจจุบันขณะ " นั้นอยู่เสมอ จงมีสติรักษาใจ ให้วันคืนล่วงไปกับความดี

อยู่แบบมีเครื่องอยู่ *ท่านครูบาแจ๋ว พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร ปรารภธรรม ณ เรือนรับรองธนสถิตกุล วัดอโศการาท

64
5
0
00:16:05
10.07.2022

พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร (ท่านครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ปรารภธรรมก่อนจึงหัน ณ เรือนรับรองธนสถิตกุล (ท้าย ซ.๑๑) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ (๑๐ ก.ค.๖๕)

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ความตายไม่เลือกเวลา

521
13
0
00:32:44
27.04.2020

ความตายไม่เลือกเวลา เยี่ยมผีป่าช้า ปกิณกะธรรมวินัย วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

EP.181 ..ชาตกาล 116 ปี ท่านพ่อลี ธัมมธโร กัณฑ์ที่ 4 (ครูบาแจ๋ว)

2709
76
13
01:29:27
05.02.2022

ให้โอวาทธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอาจาริยบูชาท่านพ่อลี ธัมมธโร 116 ปี ชาตกาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม #ชาตกาล

EP.251 ..กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

749
20
1
01:11:37
01.11.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.149 ..การฝึกจิต เป็นความดี (ครูบาแจ๋ว)

2396
74
4
01:05:56
19.09.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #ครูบาแจ๋ว #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดอโศการาม #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.81 ปฏิบัติธรรมอย่างไร เพื่อพบวิมุตติสุข ความสุขที่แท้จริง (ครูบา แจ๋ว)

3113
56
7
01:06:17
17.01.2021

อบรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธัมมธโร (ครูบา แจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลี ธัมมธโร #วัดอโศการาม

610916พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว)

94
4
00:55:19
16.09.2018

พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม

EP.152 ..อานิสงส์ของการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา.. (ครูบาแจ๋ว)

1640
50
5
01:10:33
17.10.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 VIdeo Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.229 ..การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส.. (ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1202
23
4
01:18:59
22.08.2022

อมรมธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #หลวงพ่อพวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : น้อมใจในพระ

105
5
0
00:32:58
23.12.2021

น้อมใจในพระ อบรมภาวนาเย็น ณ บ้านกรุงเทพภาวนา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

EP.234 ..ทบทวนสิ่งที่เรียกว่าบุญ ก่อนออกพรรษา..(ครูบาแจ๋ว ธัมมธโร)

1046
46
6
01:11:07
26.09.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.106 จิตเมื่อฝึกหัดดีแล้ว...ก็เป็นสุข (โดย ครูบาแจ๋ว)

1523
46
3
00:58:00
12.04.2021

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

EP.95 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน (ครูบา แจ๋ว)

5029
127
14
01:16:42
08.03.2021

แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมยามบ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม

EP.35 หมั่นเตือนใจตนเจริญคาถา อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง (โดยพระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร)

2390
73
7
00:59:23
09.08.2020

อบรมธรรมะ เตือนใจ โดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ สถานที่ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมธรรมอบรมใจวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 Video Link 🤍

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : กายนี้คือฐานวิปัสสนา

258
10
0
00:53:28
12.09.2021

กายนี้คือฐานวิปัสสนา อบรมภาวนาบ่าย ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

อาจารย์ยอด : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (วัดอโศการาม) [พระ]

745155
6143
164
00:39:07
27.11.2016

กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่ 🤍 youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel] youtube.com/c/คติธรรม youtube.com/c/tvakane ขอเชิญทุกท่านร่วมกับ อาจารย์ยอด สร้างแผ่นบันทึกเสียง กฏแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายวัดวาอาราม มอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าว และภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่ อาจารย์ยอด หมายเลขโทรศัพท์ 084 643 8770

EP.186 ..สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น..(ครูบาแจ๋ว)

2712
70
8
01:13:07
27.02.2022

อบรมธรรมะโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานอบรมรมธรรมอบรมใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #พระอาจารย์พวงพิดธัมมธโร #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

ความธรรมดากับกายคตานุสติ :พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( ​วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ )

197
8
1
00:53:19
27.07.2017

ความธรรมดากับกายคตานุสติ :พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ( ​วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ) ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ( ธ ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

จริงหรือไม่ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม คือพระเจ้าอโศก กลับชาติมาเกิด (มหาเก่า เล่าเรื่อง)

4540
148
57
00:20:59
05.08.2020

วัดอโศการาม ที่มีทั้งพระธุตังคเจดีย์ วิหารสุทธิธรรมรังสี พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ 28 รูป ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอเรียญเชิญให้ไปกราบสักการะบูชานะครับ เรื่องนี้จะมีประวัติสั้นๆของท่านพ่อลี ธัมมธโร และพระเจ้าอโศกให้น้อมรำลึกถึงด้วยนะครับ

EP.204 ..เทศนาธรรมงานครบรอบมรณภาพ ท่านพ่อลี ธัมมธโร ปีที่ 61 กัณฑ์ที่ 3 (ครูบาแจ๋ว)

937
28
4
01:44:40
09.05.2022

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ที่พระวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในงานครบรอบวันมรณภาพท่านพ่อลี ธัมมธโร ปีที่ 61 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 Video Link 🤍 #ท่านพ่อลีธัมมธโร #วัดอโศการาม #ครูบาแจ๋ว #วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ทิฏฺฐิมากเป็นโทษมาก

570
15
0
00:38:20
29.01.2020

ปกิณกะธรรมวินัย วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทิฏฺฐิมากเป็นโทษมาก

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : เพียรพากด้วยใจเอา

52
2
0
00:29:56
01.10.2021

เพียรพากด้วยใจเอา ปกิณกะพรรษา ๒๕๖๔ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : มี ไม่มี ไม่มี มี นี้คืออะไร

175
6
0
00:21:36
14.08.2021

มี ไม่มี ไม่มี มี นี้คืออะไร อบรมภาวนาเย็น ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ตรวจตราศีล แล้วจงเร่งความเพียร

146
9
0
00:23:01
21.09.2020

ตรวจตราศีล แล้วจงเร่งความเพียร โอวาทท้ายปาติโมกข์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว : ธรรมะ ณ ธรรมดา

210
6
1
00:51:31
10.12.2021

ธรรมะ ณ ธรรมดา อบรมภาวนาเย็น ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

จัดอันดับพระเครื่องน่ารู้ จ.ร้อยเอ็ด

205443
3760
162
00:11:55
27.04.2020

รายการจัดอันดับพระเครื่องน่ารู้ วันนี้ของเสนอ EP.19 พระเครื่อง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมวดหมู่ในพระเครื่องของเกจิคณาจารย์ ติดตามผลงานของเราได้ที่ มีการประมูล FB : 🤍 ส่งรูปพระมาดูได้ที่ Line : 🤍wa3d สนใจสั่งหนังสือพระเครื่อง3มิติ Line : 🤍book3d Youtube : พระเครื่อง 3 มิติ Phra 3D #พระเครื่อง #จัดอันดับ #ชัยนาท

1. ท่านพ่อลี ธัมมธโร - "ลมกับจิต"

12247
265
00:26:32
19.04.2021

"ลมกับจิต" - คำสอน ท่านพ่อลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

Назад
Что ищут прямо сейчас на
พระพวงพิด ธัมมธโร yfm funny (ONE cara merebus ceker i will follow you Real Chelsea 2 3 Weser 5 kills nam lầy brake life hacks Ryzen gaming Adrian Lerasan bhaja kacha badam French Canadian film course disney world kenari lagu mewah LAWAK adamo wally seck Crouch End big in japan